Thursday, 23 March 2023

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 สะเทือนเชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสั่นสะเทือนในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งจังหวัดลำพูน แต่ว่ายังไม่มีรายงาน

ไม่พบความเสียหาย

ความเสียหายใด ๆ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

กล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม 2565 ว่า เมื่อเวลาโดยประมาณ 4.36 น. ก่อนหน้าที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่รอบ ๆ ต.แม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ กล่าวว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม รวมทั้ง อำเภอสันทราย รวมถึง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รวมทั้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง

อย่างไรก็ตามถึงเวลานี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ในเวลาที่ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอรีบตรวจสอบรวมทั้งรายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น